easychen/lean-side-bussiness

精益副业:程序员如何优雅地做副业

Stars and forks stats for /easychen/lean-side-bussiness

190 forks on 2023-07-06190 forks on 2023-07-07190 forks on 2023-07-08190 forks on 2023-07-09190 forks on 2023-07-10191 forks on 2023-07-11191 forks on 2023-07-12191 forks on 2023-07-13192 forks on 2023-07-14201 forks on 2023-07-15215 forks on 2023-07-16233 forks on 2023-07-17267 forks on 2023-07-18296 forks on 2023-07-19318 forks on 2023-07-20327 forks on 2023-07-21327 forks on 2023-07-22328 forks on 2023-07-23332 forks on 2023-07-24333 forks on 2023-07-25333 forks on 2023-07-26336 forks on 2023-07-27336 forks on 2023-07-28337 forks on 2023-07-29337 forks on 2023-07-30337 forks on 2023-07-31339 forks on 2023-08-01341 forks on 2023-08-02343 forks on 2023-08-03345 forks on 2023-08-04346 forks on 2023-08-05346 forks on 2023-08-06346 forks on 2023-08-07350 forks on 2023-08-08350 forks on 2023-08-09352 forks on 2023-08-10352 forks on 2023-08-11355 forks on 2023-08-12355 forks on 2023-08-13355 forks on 2023-08-14355 forks on 2023-08-15356 forks on 2023-08-16356 forks on 2023-08-17356 forks on 2023-08-18356 forks on 2023-08-19355 forks on 2023-08-20355 forks on 2023-08-21355 forks on 2023-08-22356 forks on 2023-08-23356 forks on 2023-08-24358 forks on 2023-08-25358 forks on 2023-08-26358 forks on 2023-08-27360 forks on 2023-08-28375 forks on 2023-08-29376 forks on 2023-08-30376 forks on 2023-08-31384 forks on 2023-09-01388 forks on 2023-09-02390 forks on 2023-09-03395 forks on 2023-09-04398 forks on 2023-09-05402 forks on 2023-09-06402 forks on 2023-09-07402 forks on 2023-09-08402 forks on 2023-09-09404 forks on 2023-09-10408 forks on 2023-09-11408 forks on 2023-09-12411 forks on 2023-09-13411 forks on 2023-09-14411 forks on 2023-09-15411 forks on 2023-09-16414 forks on 2023-09-17415 forks on 2023-09-18415 forks on 2023-09-19416 forks on 2023-09-20416 forks on 2023-09-21418 forks on 2023-09-22419 forks on 2023-09-23419 forks on 2023-09-24420 forks on 2023-09-25420 forks on 2023-09-26420 forks on 2023-09-27420 forks on 2023-09-28420 forks on 2023-09-29420 forks on 2023-09-30420 forks on 2023-10-01420 forks on 2023-10-02420 forks on 2023-10-03

420forks in total +231last 90 days

2 649 stars on 2023-07-062 649 stars on 2023-07-072 649 stars on 2023-07-082 653 stars on 2023-07-092 653 stars on 2023-07-102 663 stars on 2023-07-112 666 stars on 2023-07-122 670 stars on 2023-07-132 720 stars on 2023-07-142 818 stars on 2023-07-153 001 stars on 2023-07-163 421 stars on 2023-07-173 980 stars on 2023-07-184 344 stars on 2023-07-194 666 stars on 2023-07-204 790 stars on 2023-07-214 809 stars on 2023-07-224 833 stars on 2023-07-234 883 stars on 2023-07-244 910 stars on 2023-07-254 933 stars on 2023-07-264 973 stars on 2023-07-274 973 stars on 2023-07-285 012 stars on 2023-07-295 036 stars on 2023-07-305 049 stars on 2023-07-315 069 stars on 2023-08-015 091 stars on 2023-08-025 119 stars on 2023-08-035 133 stars on 2023-08-045 144 stars on 2023-08-055 144 stars on 2023-08-065 150 stars on 2023-08-075 191 stars on 2023-08-085 204 stars on 2023-08-095 225 stars on 2023-08-105 234 stars on 2023-08-115 244 stars on 2023-08-125 249 stars on 2023-08-135 266 stars on 2023-08-145 292 stars on 2023-08-155 299 stars on 2023-08-165 307 stars on 2023-08-175 307 stars on 2023-08-185 311 stars on 2023-08-195 316 stars on 2023-08-205 324 stars on 2023-08-215 332 stars on 2023-08-225 338 stars on 2023-08-235 345 stars on 2023-08-245 348 stars on 2023-08-255 348 stars on 2023-08-265 354 stars on 2023-08-275 394 stars on 2023-08-285 601 stars on 2023-08-295 653 stars on 2023-08-305 673 stars on 2023-08-315 907 stars on 2023-09-015 937 stars on 2023-09-025 959 stars on 2023-09-036 048 stars on 2023-09-046 075 stars on 2023-09-056 112 stars on 2023-09-066 112 stars on 2023-09-076 136 stars on 2023-09-086 155 stars on 2023-09-096 171 stars on 2023-09-106 224 stars on 2023-09-116 237 stars on 2023-09-126 263 stars on 2023-09-136 276 stars on 2023-09-146 289 stars on 2023-09-156 297 stars on 2023-09-166 334 stars on 2023-09-176 357 stars on 2023-09-186 361 stars on 2023-09-196 378 stars on 2023-09-206 389 stars on 2023-09-216 402 stars on 2023-09-226 408 stars on 2023-09-236 411 stars on 2023-09-246 419 stars on 2023-09-256 419 stars on 2023-09-266 426 stars on 2023-09-276 454 stars on 2023-09-286 462 stars on 2023-09-296 467 stars on 2023-09-306 470 stars on 2023-10-016 475 stars on 2023-10-026 475 stars on 2023-10-03

6.5kstars in total +3.8klast 90 days

This is stars and forks stats for /easychen/lean-side-bussiness repository. As of 03 Oct, 2023 this repository has 6475 stars and 420 forks.

精益副业:程序员如何优雅地做副业 本书部分内容已被收录于《全栈路线图》,可点此查看高清版PDF和源文件 本书扩展了《程序员如何优雅地挣零花钱》的基本内容,将其放到更大的副业视角;同时,引入经过互联网行业验证的「精益创业」流程,并优化为副业专用的「精益副业」流程。 在书籍第二部分,以实际案例为主,添加了「独立开发变现」和「网课变现实践」的内容。 本书成书于2020年12月,晚于一人公司方法论,在阅读完本书后,可以阅读一人公司方法论。将来如有机会,我会尝试把「精益副业」和「一人公司方法论」整合到一个体系下。可扫这个二维码订阅更新通知。 在线阅读 目录 为什么副业特别重要 职业可能性 职业的四大象限 没有副业的职业 副业带来的可能性 职业自由度 从中指备用金说起 PlanB和反脆弱 全新的工作自由度 职业成长性 新技术练兵场 业务敏感度 如何优雅地做副业 想明白核心资源和核心优势 副业的核心资源 副业的核心优势 时间片 时间片的销售 时间片的优化 突破时间片限制 资产和被动收入 什么是资产 资产的获得方式 资产的量化评估 优选资产 知识和人脉的变现 付费视频课 付费专栏 付费社群 图书出版 自有产品和服务 半成品市场 开源/免费+收费模式 应用市场卖APP 精益副业 精益副业流程 什么是精益创业 精益副业:为副业优化的精益流程 商业模式画布 最小可行产品和产品市场契合 精益独立开发实践 独立开发的精益流程 福利单词项目简介 福利单词的商业模式画布 通过用户画像细化客户 画像→场景→功能和分期 什么是好的商业设计 人人能用的四大原则 独特Logo解决方案 使用AdobeXD设计界面 个人支付解决方案 使用「兔小巢」处理用户反馈 2A3R漏斗和增长优化 精益网课变现实践 网课的精益流程 如何确定选题的基本方向 网课的商业模式设计 网课市场分析 形成有竞争力的价值主张 大纲的注意点 通过预售验证销量 常见的课程片段类型 文稿讲义类课程片段的制作 屏幕录制类课程片段的制作 真人出镜类课程片段的制作 虚拟形象类课程片段的制作 最常用的视频剪辑操作 最常用的音频处理操作 字幕的制作和自动生成 流量池和二次购买 如何有效地反盗版 进一步提升副业的鲁棒性 网课+独立开发的双引擎副业模式
Read on GithubGithub Stats Page